Den frivillige indsats.

Vi værdsætter det frivillige arbejde og den store indsats de frivillige gør for de ældre på vores ældrecenter.

Centret har en del frivillige hjælpere, som er tilknyttet Kontaktrådet.

Som frivillig kan du hjælpe til ved arrangementer i huset, fællesspisning, gåture med "skubbeholdet" og meget andet.

Har du tid og lyst til at være en del af den frivillige indsats på Durup Ældrecenter, er du velkommen til at kontakte Kontaktrådet eller lederen på centret.

Publiceret 25-07-2016