Kontaktråd Durup

Kontaktrådet er en uvurderlig hjælp og vi værdsætter den store frivillige indsats de ligger til hverdag og fest. Kontaktrådet har blandt andet til opgave, at arbejde for at styrke ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre i lokalområdet og samarbejder med frivillige lokale foreninger om initiativer til gavn for ældre. Kontaktrådet indgår ligeledes i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og kommunen som helhed.

 

 

 

Publiceret 28-11-2016