Durup har et ældrecenter fyldt med liv

Durup Ældrecenter har et meget aktivt kontaktråd, personale og ledelse, der bevirker, at huset er fyldt med liv, arrangementer og aktiviteter.

På Durup Ældrecenter er der 26 beboere, hvoraf der er et afsnit for otte demente beboere, samt to aflastnings pladser. En stor del af beboerne deltager aktivt, når der er forskellige arrangementer på stedet, men mange kommer også ude fra byen og de nærliggende ældreboliger. Det betyder, at når der for eksempel spilles op til sang og musik, er der hver gang omkring 35 med, og ikke bare med, men også aktivt med – alle synger og hygger sig.

Kontaktrådet står bag

Bag en stor del af arrangementerne står stedets kontaktråd, hvis formand er Ole Nielsen, der blev valgt som sådan i 2014 efter at have været i rådet siden 2006 og forud for dette i en pårørendegruppe gennem flere år.

Sang- og musikeftermiddag holdes den sidste tirsdag i hver måned, fortæller Ole Nielsen. Derud over er der syng-sammen eftermiddage, og bankospil. Kontaktrådet arrangerer desuden fællesspisning, grillfest, julefrokost og ikke mindst står de sammen med personalet for at arrangere ture rundt om på egnen. Hertil stiller Sparekassefonden i Durup både bus og chauffør til rådighed. Det er blevet til mange gode oplevelser og ture.

Kontaktrådet modtager et mindre beløb fra kommunen, men dertil kommer det overskud, som fremkommer ved salg fra kiosken, der betjenes af frivillige. Pengene bruges så til de forskellige arrangementer, ligesom alle beboerne får blomster i forbindelse med højtiderne.

Det er et dejligt sted at komme, siger Ole Nielsen. Ikke mindst fordi der er så stor opbakning og glæde over det, vi laver, men også fordi så mange frivillige står bag og hjælper. Der er altid godt humør, når vi mødes, og ideer og kreativiteten er stor.

Stor ros fra lederen

Karen Marie Lidegaard er leder af Durup Ældrecenter, og hun har stor ros til kontaktrådet og personalet, samt den frivillige stab. De er alle meget værdsat og gør en stor indsats.

Ældrecentret står også selv for flere aktiviteter, blandt andet er der gymnastik på programmet en gang om ugen, hvortil der også kommer mange udefra. Det er stolegymnastik, men det kan sandelig også være hårdt, fortæller Karen Marie Lidegaard.

Erindringsdans

Endvidere er der danse eftermiddage, hvor benene rigtig bliver rørt, og dertil kommer Erindringsdans, hvor de demente beboere danser sammen med personalet. Det er en aktivitet, der er kommet op at stå med midler fra Mærsk Fonden. Det er så dejligt at se, poienterer Karen Marie Lidegaard, for dans skaber glæde på alle niveauer.

Med midler fra ”ældremillionen” er der ansat en omsorgsmedarbejder, der går til hånde og hjælper i det daglige. Således laves al mad på stedet, så beboerne både kan dufte og smage, og når der spises, sker det i fællesskab, og også her gør omsorgsmedarbejderen gavn og hjælper.

Så alt i alt er Durup Ældrecenter et center fyldt med liv og glæde takket være manges indsats.

IP

Publiceret 23-03-2016